zpět na intro

Produkt | Prodejní místa | Naši klienti | Časté dotazy | Kontakt 
V současné době připravujeme nové, lepší podmínky dle "Rámcové smlouvy o pojištění hudebních nástrojů, studií a aparatur" s pojišťovnou Uniqa.


DOMA
NEBO VE ZKUŠEBNĚ
 • živelní rizika = požár, vodovodní škody, povodně...
 • krádež, loupežná přepadeníí
 • vandalismus
 • elektronická rizika (jsou-li sjednána) = poškození nástroje nebo
     omezení jeho funkčnosti jakoukoliv nahodilou událostí (nap. přepětím,
     zkratem, "odpálením"...)
 • PŘI PŘEPRAVĚ
  Spoluúčast 15%
 • poškození, zničení nebo odcizení při dopravní nehodě
 • loupežné přepadení
 • krádež za předpokladu, že

  1. vozidlo bylo uzamčeno a všechna zabezpečovací zařízení byla v aktivním stavu,
  2. nástroje byly uloženy v obalech,
  3. nástroje byly uloženy v zavazadlovém prostoru vozidla nebo není-li toto možno, alespoň zakryty tak, aby nebyly z vnějšku viditelné,
  4. vozidlo bylo umístěno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti nebo na soukromém uzamčeném pozemku.
  Poslední podmínka se nevztahuje na dobu nezbytně nutnou pro naložení a vyložení nástrojů na místě jejich uložení nebo produkce a na případy přerušení přepravy na dobu nezbytně nutnou na čerpacích stanicích, kdy bylo vozidlo po celou dobu umístěno na osvětleném a z pokladny čerpací stanice viditelném místě.

  Spoluúčast:
  1) 6-22: 15% / min. částka sjednaná v PS,
  2) 22-6: 30% / min. částka sjednaná v PS.

  Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při nakládání a vykládání nástrojů
  svépomocí. Je-li toto zajišťováno 3-tí osobou, odpovědnost za škody spadá na ni.
  NA PÓDIU
 • živelní rizika
 • vandalismus
 • elektronická rizika (jsou-li sjednána)
 • odpovědnost = zpsobím-li nkomu pi hudebním výkonu škodu
     na majetku i na zdraví
 • V HOTELU
  (na parkovišti,
  v úchovně nástrojů)
 • živelní rizika
 • vandalismus
 • loupežná přepadení nebo krádež z prostoru hotelu, i úschovny
     při splnění zabezpečení
 • odpovědnost viz. na pódiu
 • z vozidla viz. přeprava


 • Proč se pojistit?
  Protože jsem dal za své "nádobíčko" všechny peníze a v případě poškození, zničení, i odcizení nebudu muset znovu roky šetit, ale půjdu si nástroj znovu koupit.

  Proč maklé Extenso?
  Nejsme jen pojišťovací makléři, ale i aktivní muzikanti, kteří první přiměli silnou a spolehlivou pojišťovnu, aby se pojištním hudebních nástroj zabývala. Ne metodici pojišovny, ale my sami jsme pojištění sestavili. Smlouvu vám doručíme až do domu a v případě potřeby budeme s vámi řešit i pojistné události.

  Proč produkt Extensa?
  Kryje nám reálná rizika vyplývající z používání hudebního nástroje. Nepojišťuje jedno místo, ale nástroje a vybavení všude tam, kde je používáme. Je nejkomplexnější, jak to jen šlo. Zohledňuje nás muzikanty jako jednoho klienta. I pro pojišťovnu je to novinka, jsme společně na začátku. V případě úspěšnosti projektu budeme produkt dál vyvíjet, rozšiřovat rizika, popř. zlevňovat.

  Co se dá tímto produktem Extensa pojistit?
  Prostě vše co muzikanti, zvukaři a studia používají.

  Rozsah pojištění produktu Extensa.
  Živel, odcizení, vandalismus, přeprava, odpovědnost i elektronická rizika. Podrobnější schéma na 2. straně letáku.

  Na jakou hodnotu?
  Nástroje do 1 roku stáří na novou hodnotu, starší na cenu časovou (cca "bazarovou").


  Jak na to?
  • Najdu a přečtu si tenhle leták.
  • Chci se pojistit.
  • Vezmu si a vyplním formulář u vybraného prodejce nebo na internetu, dle vzoru a manuálu produktu Extensa.
  • Po akceptaci formuláře v pojišovně obdržím originály pojistné smlouvy.
  • Podepíšu všechny originály, HURÁ, TEĎ JSEM POJIŠTĚN !!!
  • Jeden originál si ponechám a zbylé pošlu prostřednictvím vybraného prodejce nebo přímo doporučeně v obálce na adresu TW Extensa.
  • Zaplatím pojistné.


  "Pořád si své nádobíčko náležitě střežím,
  vztah k němu mi pojišťovna nenahradí."
  Tomáš Waschinger
  "Od té doby, co mám pojištěné bicí
  a studio u TW Extenso, klidněji spím."
  David Koller


  TW Extenso s.r.o.
  Mánesova 79
  120 00 Praha 2

  email: hudba@extenso.cz
  tel: +420 222 729 363
  fax: +420 222 729 351

          Copyright © 2003-2004 Extenso, created by Mishka