zpět na intro

Produkt | Prodejní místa | Naši klienti | Časté dotazy | Kontakt 
U které pojišťovny budu pojištěn?
Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Kterým okamžikem budu vlastně pojištěn?
Poté, co vyplníš a odešleš dotazník, pojišťovna po jeho akceptaci vyhotoví pojistnou smlouvu. Tu Ti obratem doručíme. Od okamžiku, kdy podepíšeš obdrženou smlouvu, jsi pojištěn!

Na jak dlouho bude smlouva sjednána?
Zatím na jeden rok. Pokud se produkt osvědčí, budou smlouvy obnoveny na dobu neurčitou.

Do kdy mám zaplatit pojistné?
Pojistné zaplať do 1 měsíce po obdržení smlouvy.

Co když nástroj prodám a koupím si nový?
Pokud bude hodnota nového nástroje přibližně stejná, stačí poslat na náš e-mail jeho specifikaci, , výrobní číslo, popř. fotodokumentaci a my zajistíme dílčí změny ve smlouvě.

Pokud je hodnota vyšší, učiň totéž a my necháme vypracovat dodatek ke smlouvě. S dodatkem Ti pošleme i složenku na doplacení rozdílu pojistného vypočítaného od data připojištění do konce smlouvy.

Jak mám postupovat při pojistné události?
Při krádeži vloupáním, loupeži a vandalismu musíš přivolat Policii, protože se jedná o trestný čin. Policie sepíše protokol, na jehož základě bude pojišťovna událost likvidovat.
Policii je nutné přivolat také při poškození nástrojů při dopravní nehodě.
Co nejdříve kontaktuj i nás, abychom Ti pomohli vyplnit hlášení pojistné události a likvidaci řešit.

Pokud zjistíš škodu způsobenou nějakým "živlem" - oheň, voda atd. , poškozené nástroje ulož někam, kde si je bude moci likvidátor pojišťovny prohlédnout a vyfotit. Kontaktuj nás, my Ti pomůžeme vypsat hlášení pojistné události a prohlídku pojišťovny zajistíme.

Dojde-li ke škodě z elektronických rizik, je pro pojišťovnu nutné vyjádření odborného servisu, kde musí být popsána příčina škody, popř. doložena faktura za opravu, případně vyjádření, že nástroj již nelze opravit.

U škod z odpovědnosti je nutné, aby měl poškozený podle Občanského zákoníku vůbec právní nárok požadovat na Tobě škodu. Pokud zákonný nárok má a písemně Tě vyzval k náhradě, tak nás kontaktuj a opět spolu budeme vyplňovat hlášení a škodu společně řešit.

Jak se mám chránit proti škodám, které nelze pojistit. např. prostá krádež (odcizení bez překonání překážky)?
Prostou krádež nepojišťuje žádná pojišťovna!
A pokud máš na mysli třeba odcizení přímo z pódia, tak je nejlepší mít s pořadatelem uzavřenou takovou smlouvu, kde se pořadatel zavazuje k odpovědnosti za škody vzniklé při produkci. V některých případech může za škody odpovídat např. i ochranka. My chceme tyto vztahy, kdy a kdo za co odpovídá "rozmotat" aby každý (muzikant, pořadatel, zvukař, manažer ale i ten hasič v kulturáku) věděl co od koho může "čekat". Připravujeme na toto téma i článek do Muzikusu. Tam by měl být tak jednou za čtvrt roku poradní sloupeček zabývající se problematikou pojištění hudebních nástrojů.

Na jak staré nástroje, aparatury a příslušenství si můžu sjednat pojištění elektronických rizik?
Sjednání elektronických rizik je možné u nástrojů, aparatur a příslušenství do stáří maximální 20 let.
Na předměty starší než 20 let je možné sjednat pouze akustická rizika (živel, vandalismus, krádež a loupežná přepadení, přeprava).

Na co se nevztahuje moje pojištění?

VE ZKUŠEBNĚ
 • při nedodržení stanoveného zabezpečení
 • u elektronických rizik běžné opotřebení dílů, které se periodicky
     vyměňují
 • PŘI PŘEPRAVĚ
  Spoluúčast 15%
 • krádež z vozidla po 22.00 hod po dokončení cesty a odstavení vozidla
     na nestřeženém místě
 • krádež nástrojů z vnějšku viditelných
 • krádež z nezajištěného vozidla
 • NA PÓDIU
 • některá rizika, za která odpovídá pořadatel (např. odcizení z pódia),
 • při volně odloženém nástroji (pokud je nástroj odcizen ze šatny,
     nebo věšáku restaurace za škodu odpovídá provozovatel)
 • V HOTELU
  (na parkovišti,
  v úchovně nástrojů)
 • krádež z nedostatečně zabezpečeného prostoru
 • krádež z vozidla viz přeprava


 • TW Extenso s.r.o.
  Mánesova 79
  120 00 Praha 2

  email: hudba@extenso.cz
  tel: +420 222 729 363
  fax: +420 222 729 351

          Copyright © 2003-2004 Extenso, created by Mishka